Hình ảnh sự kiện văn học nghệ thuật

ĐẠI HỘI VI HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TỈNH CÀ MAU NHIỆM KỲ 2015 - 2020

23/07/2015 03:58
Màu chữ Cỡ chữ

Trong 02 ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2015, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự Đại hội, có nhạc sĩ Võ Đăng Tín, ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam - Trưởng đại diện phía Nam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Bùi Công Bửu; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cà Mau Trịnh Minh Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng, Trần Hồng Quân.

Các đại biểu dự Đại hội dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong nhiệm kỳ qua, 9 chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Sân khấu, Kiến trúc, Nhiếp ảnh, Múa, Điện ảnh, Văn nghệ Dân gian có nhiều tác phẩm đạt chất lượng về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh về Đất và Người Cà Mau trong chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ hòa bình. Văn học, Mỹ thuật đậm chất nhân văn, đã xuất hiện một số tác giả trẻ nhiều triển vọng. Những tác phẩm Nhiếp ảnh, Điện ảnh được chăm sóc bởi kỹ thuật mới, tạo hiệu ứng nghệ thuật tốt. Trên lĩnh vực Sân khấu, tiếp tục có nhiều khám phá, sáng tạo, đa dạng, phong phú về nội dung đến hình thức nghệ thuật, trang trí sân khấu biến tấu từ chi tiết đến khái quát mang tính biểu trưng hơn, sống động hơn. Nghệ thuật Múa xuất hiện đều đặn, hầu như trong các chương trình biểu diễn văn nghệ đều không thiếu những tiết mục múa, ngôn ngữ hình thể được biểu đạt bằng những ý tưởng mới, hiện đại; xuất hiện nhiều biên đạo múa, nhiều diễn viên múa tài năng. Nghệ thuật Kiến trúc nhân văn, gần gũi với cộng đồng, phù hợp với đặt trưng vùng sông nước Cà Mau. Những công trình biên khảo trong lĩnh vực Văn nghệ Dân gian công phu, tỉ mỉ, hệ thống một cách khoa học các loại hình văn nghệ dân gian còn tản mát trong quần chúng. 

Nhạc sĩ Võ Đăng Tín, ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam - Trưởng đại diện phía Nam, phát biểu với Đại hội

Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020: Kiện toàn và củng cố tổ chức Hội theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát huy trí tuệ tập thể. Việc xây dựng Hội phải kết hợp chặt chẽ các yếu tố tài năng và tư tưởng, chính trị và nghề nghiệp, quyền lợi và trách nhiệm, dân chủ và kỷ cương. Coi trọng việc rèn luyện kỹ năng sáng tạo đi đôi với nhân cách sáng tạo. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Phân hội; Cần có nhiều phương thức hoạt động sáng tạo để thu hút tài năng trẻ, tạo nguồn phát triển hội viên theo hướng nâng cao chất lượng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đề nghị: “Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 09/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. Bảo đảm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước trong các hoạt động Văn học, nghệ thuật; đồng thời, thông qua Văn học, nghệ thuật, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của quê hương, đất nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, vào tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước; góp phần để các chủ trương, đường lối của Đảng được nhận thức, quán triệt sâu sắc và toàn diện, tạo được sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Đ/c Thân Đức Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tiếp tục bám sát thực tiễn của đất nước và của địa phương, tiếp thu những tinh hoa của Văn học, nghệ thuật đất nước và thế giới, bảo đảm những tác phẩm Văn học, nghệ thuật đáp ứng tốt nhu cầu thưởng ngoạn ngày càng cao của Nhân dân. Tham gia tích cực, có hiệu quả vào công cuộc bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, hướng tới “chân, thiện, mỹ”; đồng thời kiên quyết lên án, phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái hư hỏng, lạc hậu, …đẩy lùi những hoạt động Văn học, nghệ thuật phản động, suy đồi đang cản trở sự phát triển của đời sống Văn học, nghệ thuật hiện nay. 

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam” các các đồng chí lãnh đạo tỉnh. 

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần tiếp tục tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; chú trọng chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chính đáng của hội viên. Làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ; đại diện cho ý chí nguyện vọng, là cầu nối giữa văn nghệ sĩ với cấp ủy đảng và chính quyền. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền về định hướng phát triển cũng như đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện, giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra đối với Văn học, nghệ thuật, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội trong các hoạt động này. Tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các Hội chuyên ngành Trung ương và hội Văn học, nghệ thuật các địa phương trong công tác Hội.

Nhạc sĩ Võ Đăng Tín (người thứ nhất bên trái), ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam -Trưởng đại diện phía Nam và đồng chí Mai Triều Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau trao cờ thi đua cho Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh Cà Mau 

Mỗi hội viên, mỗi văn nghệ sĩ không ngừng nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn thể hiện tốt vai trò “người nghệ sĩ - chiến sĩ” của mình, để tạo ra ngày càng nhiều tác phẩm Văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ, tạo hiệu ứng tích cực, thiết thực và sâu sắc trong phát triển nhân cách con người và xây dựng quan hệ xã hội lành mạnh; cổ vũ, giáo dục con người sống có lý tưởng, đạo đức và niềm tin; chung sức, chung lòng vì cộng đồng, cho sự tiến bộ xã hội; vừa có tác dụng định hướng vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của Nhân dân, đóng góp vào sự phát triển chung của Văn học, nghệ thuật tỉnh nhà và Văn học, nghệ thuật nói chung...”

Ban Chấp hành Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 thành viên. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Hoàng Thêm được tái giữ chức Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau

Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa V, nhiệm kỳ 2010 - 2015; tặng nhiều Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam”. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau năm 2010 - 2015.

 

Tin: Gia Bảo
Ảnh: Nhật Huy
 

Các tin khác