Hình ảnh sự kiện văn học nghệ thuật

HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT TỈNH CÀ MAU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2016

23/03/2016 07:59
Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 21 tháng 03 năm 2016, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2016.

Công đoàn cơ sở (CĐCS) Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Viên chức tỉnh, của Chi bộ và sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Hội. Tính đến nay, tổng số CBCC và NLĐ của Hội là: 16 người (tăng 03 người so với năm 2014. Lý do: Tuyển nhân sự mới cho Tạp chí Văn nghệ Cà Mau, Phòng Nghiệp vụ và Đại hội bầu 01 đ/c Phó Chủ tịch từ Đài PT-TH Cà Mau chuyển về), có 06 nữ, trong đó: biên chế 10, hợp đồng 06. Trong quá trình quản lý, sử dụng, tuyển dụng lao động giữa Công đoàn và chính quyền luôn có sự phối hợp để sắp xếp bố trí việc làm thích hợp với trình độ, năng lực của từng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. 

Năm 2015, CĐCS thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức đạt một số công việc nổi bật. Công tác chăm lo quyền lợi cho cán bộ, viên chức cơ quan. Đã có 01 công đoàn viên được hỗ trợ cất nhà ở (từ trước đến nay công đoàn Hội VHNT tỉnh Cà Mau chưa được hỗ trợ cất nhà ở). BCH CĐCS đã tham gia nhiều hoạt động chuyên môn như tham gia soạn thảo Đề án vị trí việc làm của cơ quan Hội; soạn thảo Đề án phát triển VHNT giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030; tham gia sửa chữa, bổ sung các văn bản qui phạm pháp luật như Quy chế Giải thưởng VHNT Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau lần thứ III...

Công đoàn viên dự Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2016

BCH CĐCS đã tham mưu cho đơn vị thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quản lý lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN, điều kiện việc làm, tiền lương, thu nhập của cán bộ khá đối ổn định.

Nhìn chung, các chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2015, BCH CĐCS đã chỉ đạo công đoàn viên thực hiện đạt và vượt, nhất là trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, tham gia công tác xã hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban chấp hành Hội VHNT tỉnh đề ra trong năm 2015.

Hội nghị cán bộ, viên chức Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phấn đấu năm 2016 sẽ thực hiên đạt và vượt một số kế hoạch chủ yếu như: Tổ chức quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan cho 100% cán bộ, viên chức cơ quan; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo điều kiện thực tế của Hội; Phấn đấu 80% cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Nội quy, Quy chế cơ quan, không vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông. 

 
Gia Bảo

Các tin khác