Hình ảnh sự kiện văn học nghệ thuật

TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT NĂM 2016

24/01/2017 02:48
Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 23/01/2017, Hội Văn hoc - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau tổng kết công tác văn học, nghệ thuật năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Hội Văn hoc - Nghệ thuật tỉnh tiếp tục ổn định và kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ Hội và các chuyên ngành trực thuộc. Hội đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án vị trí việc làm của đơn vị, đáp ứng yêu cầu cán bộ hiện tại và những năm tiếp theo, ưu tiên đào tạo cho các vị trí chưa đủ chuẩn.

Trong năm 2016, các chuyên ngành trực thuộc Hội phát triển mới 09 hội viên, nâng tổng số hội viên 274, trong đó có 130 hội viên thuộc các chuyên ngành Trung ương, 11 Nghệ sĩ ưu tú, 02 Nghệ nhân dân gian ưu tú.

Hội nghị tổng kết công tác văn học, nghệ thuật năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Mở 05 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, vượt kế hoạch 01 lớp. Tổ chức 07 chuyến đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh cho hơn 90 lượt hội viên. 

Tạp chí Văn nghệ Cà Mau đã xuất bản được 06 số, với lượng phát hành 4.000 cuốn. Trang Thông tin điện tử Hội kịp thời đăng tải hơn 150 tin, bài, hình ảnh về các hoạt động của Hội và khu vực ĐBSCL cũng như các hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Xuất bản 10 đầu sách, (vượt kế hoạch 03 đầu sách), in 3.650 cuốn. 

Triển lãm 06 cuộc (vượt kế hoạch 04 cuộc). Biểu diễn, có 3/3 chương trình: Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng - Mừng Xuân” năm 2016; Tổ chức Chương trình Tác giả - tác phẩm hưởng ứng “Ngày Âm nhạc Việt Nam”. Chương trình nghệ thuật báo cáo các tác phẩm đoạt giải tại Lễ tổng kết trao Giải thưởng VHNT Phan Ngọc Hiển lần thứ III của tỉnh.

Hội cũng đã xét hỗ trợ, đầu tư tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật. Với tổng kinh phí 74.000.000 đồng. Trong đó, có 1 suất A, 4 suất B và 9 suất C. 

Ngoài ra, Hội còn đẩy mạnh công tác liên kết, phối hợp thực hiện với các ngành trong tỉnh và các Hội văn học, nghệ thuật trong khu vực như: Phối hợp Hội Nhà báo, Sở Vă hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức Chương trình “Tác giả - Tác phẩm - Vinh danh Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ sĩ Ưu tú năm 2016 ”, trao Giải Báo chí Nguyễn Mai lần thứ XIV, khai mạc Hội báo Xuân Bính Thân năm 2016.

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Cuộc thi quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (giai đoạn 201 6- 2018).

Phối hợp các ngành có liên quan, tổ chức thực hiện Quy chế xét tặng Giải thưởng văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau lần thứ III. Tổng số nhận được 125 tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật của 49 tác giả, nhóm tác giả thuộc 07 chuyên ngành. Kết quả: có 14 tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật của 19 tác giả và nhóm tác giả được xét tặng.

Dự Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 31 tại Kiên Giang, có 232 tác phẩm của 33 tác giả. Kết quả: 01 Huy chương bạc với tác phẩm "Cứu Cá voi" của tác giả Huỳnh Lâm và 07 tác phẩm được triển lãm.

Những hoạt động nổi bật trong năm qua của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau đạt cờ thi đua khối cấp tỉnh, 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 11 lao động tiên tiến. Phân hội Sân khấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Hoàng Thêm, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau trao thưởng cho Phân hội Sân khấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2016, Hội tiếp tục đề ra nhiều nhiệm vụ trong năm 2017. Theo đó, Hội chú trọng việc ổn định tổ chức Hội. Rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Hội, hoàn thành Đề án vị trí việc làm, Đề án phát triển văn học, nghệ thuật từ nay đến năm 2030. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Giữ vững sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ Ban chấp hành, các bộ phận chuyên môn đến hội viên. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, cải tiến phương pháp làm việc theo hướng chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục các chương trình liên kết trong tỉnh, khu vực ĐBSCL, nhất là với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức các cuộc thi Mỹ thuật, Nhiếp ảnh,Văn học, Âm nhạc, Sân khấu, bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Tổ chức đại hội thành lập Phân hội văn học, nghệ thuật các Dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau. Tổ chức cho hội viên các chuyên ngành đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm và tìm cảm xúc cho những sáng tác mới, hỗ trợ đầu tư cho văn nghệ sĩ có những tác phẩm tốt về tư tưởng và nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của công chúng.

Tin: Trúc Thi
Ảnh: Gia Bảo
 

Các tin khác