Kiến trúc

GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2013 - 2014

10/10/2014 09:23
Màu chữ Cỡ chữ

Qua hai năm phát động trong toàn thể hội viên tham gia Giải thưởng Kiến trúc Cà Mau giai đoạn 2013 - 2014. Hội Kiến trúc sư Cà Mau đã nhận được 08 tác phẩm gồm 2 thể loại: Công trình kiến trúc và Công trình quy hoạch.

Hội đồng Giải thưởng đã chọn 04 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao thưởng gồm:

Giải Nhất, được trao cho tác phẩm “Quy hoạch chi tiết xây dựng Bờ kè ven sông phường 2, phường 5 - thành phố Cà Mau” của nhóm tác giả Trần Anh Duy, Trương Tấn Thành, Nguyễn Hoàng Nhị, Lê Thị Hồng Vân và Nguyễn Thị Mộng Linh; đơn vị:  PVC.Mekong.

Tác phẩm “Quy hoạch chi tiết xây dựng Bờ kè ven sông phường 2, phường 5 - thành phố Cà Mau” (Giải Nhất)

Giải Nhì, được trao cho tác phẩm “Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Cà Mau - Khu đô thị Đông Bắc, thành phố Cà Mau” của nhóm tác giả Bành Chí Kiên và Huỳnh Văn Toàn; đơn vị: Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Khang Gia.

Tác phẩm “Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Cà Mau - Khu đô thị Đông Bắc, thành phố Cà Mau (Giải Nhì)

Giải Ba ( 02 giải):

Tác phẩm “Nhà điều hành Sân bay Cà Mau” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Lý và Mã Tài Hữu; đơn vị: Công ty TNHH Hà Thanh.

Tác phẩm “Nhà điều hành Sân bay Cà Mau” (Giải Ba)

Tác phẩm “Quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang Lia 4 thuộc dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau” của nhóm tác giả Bành Chí Kiên và Huỳnh Văn Toàn; đơn vị: Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Khang Gia.

Tác phẩm “Quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang Lia 4 thuộc dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cà Mau” (Giải Ba)

Các giải thưởng được trao vào dịp Hội Kiến trúc sư Cà Mau tổ chức Đại hội nhiệm kỳ ( 2014 - 2019) diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2014. Đồng thời, sẽ được Hội VHNT tỉnh Cà Mau xét đầu tư tác phẩm, công trình VHNT năm 2014.

 
Gia Bảo

Các tin khác