Mỹ thuật

CÀ MAU ĐOẠT 3 GIẢI THƯỞNG TẠI TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC ĐBSCL LẦN THỨ 25 TẠI ĐỒNG THÁP

07/08/2020 10:41
Màu chữ Cỡ chữ

Theo kế hoạch của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 25 tại Đồng Tháp sẽ diễn ra từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, do hiện nay tình hình chung của dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành trong cả nước có ca nhiễm trong cộng đồng, nên các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 và 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định tạm dừng Lễ tổng kết và Triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 25 tại Đồng Tháp. Hội đồng chấm Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 25 năm 2020 vẫn làm việc để chọn Giải thưởng năm 2020 của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Kết quả từ Hội đồng chấm giải, đơn vị Cà Mau đoạt 03 giải thưởng gồm:

Tác phẩm “Năng lượng từ U Minh” (bút sắt) của tác giả Lại Lâm Tùng đoạt giải C - Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tác phẩm “Bãi bồi Đất Mũi” (sơn mài) của tác giả Nguyễn Hoàng Măng đoạt giải khuyến khích Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam

Tác phẩm Nội tôi (lụa) của tác giả Lại Viễn Phương đoạt giải khuyến khích - Giải thưởng khu vực ĐBSCL

Tác phẩm “Năng lượng từ U Minh” (bút sắt) của tác giả Lại Lâm Tùng đoạt giải C và tác phẩm “Bãi bồi Đất Mũi”(sơn mài) của tác giả Nguyễn Hoàng Măng đoạt giải khuyến khích Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh, tác phẩm “Nội tôi” (lụa) của tác giả Lại Viễn Phương đoạt giải khuyến khích Giải thưởng khu vực ĐBSCL.

Tin: Gia Bảo
Ảnh: Quang Minh

Các tin khác