Thông báo

Thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật Chủ đề" "Đồng Nai 45 năm hội nhập và phát triển (1975-2020)

16/03/2020 04:14
Màu chữ Cỡ chữ

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau đăng tải Thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật Chủ đề" "Đồng Nai 45 năm hội nhập và phát triển (1975-2020) để các tác giả tham gia.

Chi tiết theo file đính kèm bên dưới.

Các tin khác