Thông báo

Thông báo tổ chức Cuộc vận động sáng tác lời mới Đờn ca Tài tử Nam bộ chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

13/07/2020 02:57
Màu chữ Cỡ chữ

Các tin khác