Thông báo

Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” năm 2020

16/03/2020 04:13
Màu chữ Cỡ chữ

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau đăng tải Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hà Nam” năm 2020 để các tác giả tham gia.

Chi tiết theo file đính kèm bên dưới.

Các tin khác